top of page

ЗАЕМ е интегриран во и соработува со различни мрежи во областа на агроекономиката, како што се:

  • Регионални (Балкански) здруженија на агроекономисти: Словенско здружение на агроекономисти (DAES), Хрватско здружение на агроекономисти (HAED), итн. 

  • Европско здружение на агроекономисти: The European Association of Agricultural Economists (EAAE)

       Лице за врски со Европското здружение: проф. д-р Александра Мартиновска-Стојческа 

  • Меѓународно здружение на агроекономисти: The International Association of Agricultural Economists (IAAE)

 

ЗАЕМ соработува со универзитети преку нивните Катедри/Институти за агроекономика, посебно во регионов. Секоја година се одржува состанок на агроекономистите од Балканот на којшто активно учество има ЗАЕМ, а домаќинот е различна земја секоја година и тоа:

 

  • 2015    Нови Сад, Република Србија

  • 2016    Осиек, Република Хрватска

  • 2017    Белград, Република Србија

  • 2018    Бања Лука, Босна и Херцеговина

  • 2019    Охрид, Република Северна Македонија

  • 2022    Нови Сад, Република Србија

bottom of page