top of page

Контакт информација

zaem@mail.com

 

Контакт лице

Проф. д-р Драган Ѓошевски, Претседател

gjosevskidragan@yahoo.com

 

Адреса

Ул. 16-та Македонска Бригада бр. 3

1000 Скопје, Република Македонија

Телефон: +389 2 3255 135

 

Информација за уплата

Број на жиро сметка: 300 0000012793 69

 

Спонзорства

ЗАЕМ е доброволно професионално здружение на граѓани регистрирано во Скопје, Република Македонија. ЗАЕМ е поддржан од членарината на своите членови. Сепак, Здружението ги поздравува спонзорствата наменети за поддршка на нејзините цели. Спонзорствата може да се искористат за различни намени, како на пример, за поддршка на присуство на истражувачи, особено младите, на работилници или семинари, за организација на настани во рамките на активностите на ЗАЕМ и за конкретни иницијативи како што се теренски активности, социјални медиуми и сл. Ако сакате да ја разгледате можноста да спонзорирате дел од активностите на ЗАЕМ, Ве молиме контактирајте го Претседателот.

bottom of page