top of page
EAAE XVII.jpg

Следниот тригодишен конгрес на ЕААЕ ќе се одржи во Рен од 29 август до 1 септември 2023 година

Повеќе информации може да најдете на следниот линк: https://eaae2023.colloque.inrae.fr/

bottom of page