top of page

Зборници од ЗАЕМ конференции

Прирачник за млади фармери МК

Contact Book

Прирачник за млади фармери АЛ

ISAF proceedings AAEM Proceedings

AAEM Proceedings 10th Сymposium

Monograph: The impact of socio-economic structure

Conference Proceedings_12th AAEM Conference

Policy Brief

Зборници од ЕААЕ конференции

Зборниците од ЕААЕ конферециите може да ги најдете тука.

Материјали од форуми и јавни дебати

Во моментов нема содржини

Материјали од работилници

Во моментов нема содржини

Материјали за предавања и обуки

Во моментов нема содржини

bottom of page