top of page

Establishing rural development network for joint research cooperation

Финансиран од: the Regional Research Promotion Programme in Western Balkan Countries, Swiss Agency for Development and Cooperation


Краток опис: Организирање на форум за воспоставување мрежа за рурален развој и подготовка на Контакт книга на истражувачи од земјите од Југоисточна Европа коишто работат во полето на руралниот развој.


Датуми: јули 2015 – ноември 2016

bottom of page