top of page

Utilization of agricultural land and development of agriculture in the Bregalnica river basin

Финансиран од: Agency for spatial planning of Republic of Macedonia


Краток опис: Експертска елаборација на земјоделското земјиште и неговото искористување во периодот по македонската независност и можностите за развој на земјоделството.


Датуми: март 2014 – јуни 2015

bottom of page