top of page

Business planning, marketing and basic finance for farmers

Финансиран од: Federation of Farmers of Republic of Macedonia – IPA Cross border project


Краток опис: Обука за млади земјоделски производители и жени од руралните средини на Полог и Пелагонија во Македонија, и Дибра и Елбасан во Албанија.


Датуми: април 2014 – ноември 2014

bottom of page