top of page

Capturing Agricultural Land Market Data in Macedonia, две фази

Финансиран од: World Bank Macedonia


Краток опис: Анкета за мислење за функционирањето на транспарентен пазар за земјоделско земјиште во Република Македонија.


Датуми: неомври 2013 – јуни 2015

bottom of page