top of page

Business Startup handbook for young farmers

Финансиран од: US embassy Skopje – Democracy Commission Small Grants – Office for public affairs, US Embassy Skopje


Краток опис: Рационализирање на агроекономското образование во практичен водич и упатство за користење (прирачник) за младите земјоделски производители за како да започнат бизнис во земјоделството.


Датуми: октомври 2013 – април 2014

bottom of page